Polacy w Kropywnyckim. Ważna działalność Stowarzyszenia “Polonia” im. Karola Szymanowskiego

Fundify

Ambasador RP Iwona Kozłowska Foto: Foto: Thomas Meier/Blick

Po raz pierwszy w historii, po latach konfliktu, Ambasador Polski przemówiła do Rapperswilczykow. Było to niezwykle ważne zaproszenie i historyczny gest ze strony władz miasta.

– To był gest, na który my Polacy, długo czekaliśmy. To chciałaby zaznaczyć. Rzeczywiście poprzez moją obecność 1 sierpnia i wspólne świętowanie, podkreślono przede wszystkim wolę wspólnego podążania w przyszłość i w tym też celu przybyłam do Rapperswilu. Przybyłam do Rapperswilu, żeby z jednej strony podziękować Rapperswilczykom za tę wspólnotę wartości, za te otwarte serca dla naszych przodków, polskich emigrantów w XIX wieku, ale również przybyłam do Rapperswilu aby wyznaczyć drogi ku przyszłości.