Remak Energomontaż szykuje się na trudny rok

Fundify

W pierwszym kwartale 2023 r. Remak Energomontaż miał 42,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, to więcej niż w pierwszym kwartale 2021 r. Zysk netto spółki wyniósł 206 tys. zł i jest to mniej niż rok wcześniej.
Zysk netto Remak Energomontaż w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 206 tys. zł wobec 1,8 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r.
Portfel zleceń spółki na rok 2023 wypełniony jest w 50,0 proc. Spółka pracuje nad pozyskaniem kolejnych nowych kontraktów w planowanych inwestycjach energetycznych, ciepłowniczych, jak również w obszarze gazownictwa.